RUDOLF RABATIN (SK)
 

Rudolf Rabatin urodził się 9 grudnia 1954 w Krompachach na Słowacji. Dorastał i lata szkolne spędził w Popradzie. W latach 1974 - 1978 studiował na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pawła Józefa Šafaříka w Preszowie na kierunku wychowanie plastyczne pod opieką prof. Stefana Hapaka i prof. Ivana Šafranko. Jest cenionym malarzem i pedagogiem. Systematycznie zajmuje się plastyką od początku lat 70 – tych. W latach 1986 - 1989 organizował wystawy i sympozja nauczycieli plastyki. Od 1989 do 1996 roku pracował jako dyrektor galerii w Popradzie. Następnie zainicjował projekt przebudowy starej elektrowni w Popradzie na Tatrzańską Galerię, był kierownikiem krajowych i międzynarodowych działań artystycznych i współzałożycielem Domu Fotografii w Popradzie. Brał udział w redagowaniu i działalności wydawniczej Tatrzańskiej Galerii w Popradzie.
W latach 1997 - 1999 był niezależnym projektantem. W 2003 roku zainicjował powstanie Stowarzyszenia „Wychowanie przez Sztukę”. Od 2009 r. jest nauczy-cielem grafiki reklamowej w Liceum Plastycznym w Popradzie. Jego prace znajdują się w różnych instytucjach i zbiorach prywatnych na Słowacji, w Polsce i we Francji.

 
 
 
stopka